Derfor tar nordmenn opp forbrukslån

Forbrukslån er populære som aldri før, og nordmenn låner til det ene og det andre. Det er kun fantasien som setter grenser for hvor pengene går. Ofte er det snakk om å skaffe seg ekstra kapital til kjøp av bil og båt, eller til oppussing. Mange velger å finansiere ferieturer med forbrukslån, og skal vi tro e24 hender det at studenter i alderen 18–29 år tar opp lån for å dekke dagligdagse utgifter.

I tillegg finnes de som trenger ekstra penger til gaver i juletiden, og derfor velger forbrukslån. Det er uten tvil enkelte formål som er lurere å låne til enn andre. Man skal tross alt betale tilbake pengene, og renten kan være ganske høy ved forbrukslån. Da er det bedre å låne til noe som kan ses på som en investering, som bil eller oppussing. Selv om det kan være fristende å bruke pengene på en ferietur, er det ingen investering.

Man må ta forholdsregler

Forbrukslån kan brukes til hva som helst. Man trenger ikke oppgi overfor långiver hva pengene skal brukes til, noe som gir enorm frihet. Et forbrukslån er dessuten et lån uten sikkerhet, noe som vil si at låntakers eiendeler ikke kan pantsettes ved mislighold. Det stilles med andre ikke sikkerhet i hverken bil eller bolig om man ikke klarer nedbetalingen. Derfor er renten høy, fordi bankene tar sjanser ved å innvilge denne typen lån.

Mange opplever at renten blir høyere enn antatt, fordi de ikke har tatt høyde for nominell vs. effektiv rente. Bestemmer man seg for å ta opp et forbrukslån, er det flere ting man kan gjøre for å sørge for at man klarer å håndtere det. Her bør man lage seg et månedlig budsjett, for å finne ut hvor mye man kan sette av hver måned til nedbetaling av lånet. Dernest må man finne ut hvilke vilkår bankene vil gi en.

Sammenligne tilbud

For å skaffe seg det beste lånet med de beste vilkårene (inklusive rente), gjelder det å sammenligne. Det finnes nok av banker på markedet, og alle kjemper om kundene. Derfor gjelder det å få sendt av gårde søknader til flest mulig, for å se hvordan de vurderer en. Dette kan gjøres gjennom en låneformidler. Låneformidlere er tredjeparter som lar låntaker sende én søknad, som til slutt ender opp hos alle bankene låneformidlerne samarbeider med.

Siden alle banker stiller ulike krav til sine søkere, er det umulig å si hvor godt man vil komme ut av en kredittsjekk hos hver enkelt. En kredittsjekk er en vurdering bankene tar av den enkelte søker, for å få en pekepinn på hvor betalingsdyktige vedkommende er. Da kan man motta gode tilbud.

Vanlige krav

Selv om kriterier varierer fra bank til bank, finnes det noen krav som er svært vanlige. Det sier seg selv at jo bedre brutto årslønn man har, jo bedre er det. Hos mange långivere vil man finne et minimumskrav på 200 000 kroner i året. Andre banker krever enda høyere årslønn enn dette. Jobber man som selvstendig næringsdrivende, er det ofte krav om å ha levert lignet inntekt minst i 3 år.

Har man betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker, kan man i de fleste tilfeller se langt etter å få innvilget lån. Det er ikke så rart, ettersom mislighold minner om dårlig økonomisk teft. Den vanligste aldersgrensen er 23 år, men det finnes også banker som forlanger at man er 25 år. 18 år er yngste mulige alder for låneopptak. Det er også vanlig å kreve minst 2 år som norsk statsborger, mens noen banker kun krever registrering i Folkeregisteret.

Nominell vs. effektiv rente

Det er uhyre viktig å vite forskjellen på disse to formene for rente. Den nominelle renten refererer til bankenes grunnrente, og er ofte den de reklamerer med. Denne renten tar ikke andre faktorer med i beregningen; derfor er den noe misvisende. Vet man ikke forskjellen på nominell rente og effektiv rente, kan man ende opp med større gjeld enn forutsett. Da ender man opp med mislighold, noe en del nordmenn sliter med.

Den effektive renten betegner lånets totale kostnad, inklusive termingebyr og etableringsgebyr. Denne vil derfor alltid være høyere enn den nominelle renten. Ved å sende søknader og motta personlige tilbud, får man vite nøyaktig hvor høy den effektive renten vil bli. Det er først når man har orientert seg om denne, at man kan beregne månedlige kostnader nøyaktig. Vet man om dette, gir man seg selv bedre sjanse til å klare å håndtere lånet.

Forbrukslån oppsummert

  • Jo raskere man nedbetaler et forbrukslån, desto billigere blir det
  • Jo flere tilbud man sammenligner, jo gunstigere lån kan man ende opp med

Nordmenn låner til så mangt, og særlig er bil, oppussing og ferieturer i vinden blant låntakere. For å unngå fremtidig mislighold gjelder det å sammenligne tilbud, samt sørge for å komme så godt ut av bankenes kredittvurderinger som mulig. Både banker og myndighetene gjør sitt for å få bukt med mislighold, men man må også selv ta ansvar. Man skal aldri ta for lett på den høye renten. Derfor gjelder det å lage et eget månedsbudsjett for nedbetaling.